Hủy

Chăm sóc sức khỏe Tin tức

Du lịch vui còn phải khỏe

Du lịch vui còn phải khỏe

Du lịch chăm sóc sức khỏe là “mỏ vàng” cần được khai thác để tạo sức bật mới cho du lịch Việt Nam.

  • 10/03/2019 - 06:46

    Hoàn Mỹ kỷ niệm 22 năm thành lập

    Trong tháng 3, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng, góp phần chăm sóc sức khỏe cho gần 8.000 người dân từ Bắc tới Nam.