Hủy

Chào bán cổ phiếu ra công chúng Tin tức

  • 29/10/2012 - 09:10

    FCN sắp phát hành 5,1 triệu cổ phiếu

    Trong đó, 2,76 triệu cổ phiếu trả cổ tức; 534 nghìn cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 1,8 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược.
  • 29/06/2012 - 07:06

    Petrolimex được góp thêm vốn vào PG Bank

    Nếu giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 40% ứng vốn mức vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, lượng vốn Petrolimex rót vào PG Bank là 1.200 tỷ đồng tính theo mệnh giá.