Hủy

Chất lượng cá tra Việt Nam Tin tức

Thương hiệu hóa cá tra

Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra có hiệu lực từ 20/6/2014 sẽ gắn "vòng kim cô" tiêu chuẩn, chất lượng ... cho cá tra Việt Nam.

Người Tiên Phong