Hủy

Chat trực tuyến Tin tức

  • 03/07/2012 - 10:30

    Meebo đóng cửa và sáp nhập vào Google+

    Sau khi được mua lại bởi Google với giá khoảng 100 triệu USD, Meebo đã thông báo trên trang chủ cho khách hàng của họ rằng dịch vụ chat trực tuyến sẽ chính thức ngừng sử dụng vào ngày 11/7/2012.