Hủy

Châu mỹ latinh Tin tức

Fidel Castro chê Mỹ, châu Âu

Fidel Castro chê Mỹ, châu Âu

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro lưu ý rằng, "các lực lượng mới và thiết yếu" đã nổi lên trên bản đồ chính trị toàn cầu.