Hủy

Chế độ dân chủ Tin tức

  • 27/07/2012 - 16:06

    1/4 dân số Tây Ban Nha thất nghiệp

    Tỷ lệ thất nghiệp trong quý II của Tây Ban Nha tăng lên mức cao nhất từ khi quốc gia này chuyển sang chế độ dân chủ vào năm 1976.