Hủy

Chế độ quân chủ Tin tức

Vua Bỉ tuyên bố thoái vị

Vua Bỉ tuyên bố thoái vị

Trong bài phát biểu trên truyền hình, quốc vương Albert II của Bỉ cho biết sẽ thoái vị và nhường ngôi cho thái tử Philippe vào ngày 21/7 tới đây.