Hủy

Che do Tin tức

Dùng gốc hydroxyl ức chế virus corona

Dùng gốc hydroxyl ức chế virus corona

Hiệu quả ức chế của các gốc hydroxyl bọc trong nước (phân tử nước tích điện có kích thước nano) trên virus SARS-CoV-2 đã được xác nhận.

  • 25/11/2019 - 10:55

    Mượn ly đẩy lui rác nhựa

    Hệ thống cho mượn, đổi trả và mang đi những chiếc ly tiện dụng, thân thiện môi trường, góp phần hạn chế rác thải nhựa.