Hủy

Chè ô long Tin tức

Minh oan cho chè ô long

Minh oan cho chè ô long

100% mẫu chè sản xuất tại Lâm Đồng đều không vượt ngưỡng 0,002 ppm hoạt chất fibronil.