Hủy

Che Tin tức

  • 03/05/2024 - 07:30

    Giá điện mắc kẹt

    Ngành điện tính chuyện đổi cách bán, nhưng cơ chế giá điện 2 thành phần có khả năng mắc kẹt với những vấn đề nội ngành.
  • 08/04/2024 - 14:46

    Apple chế tạo robot làm việc nhà

    Sau khi từ bỏ phát triển ô tô điện, các kỹ sư của Apple chuyển hướng nghiên cứu chế tạo các robot cá nhân làm việc nhà.
XOR, XOR Việt Nam