Hủy

Chênh lệch giàu nghèo Tin tức

Tăng VAT, tăng rủi ro

Tăng VAT, tăng rủi ro

Nếu tăng VAT là mệnh lệnh buộc phải làm, sẽ là phi lý và vô cảm khi ưu ái người giàu mà nghiệt ngã với những kẻ nghèo khó hơn.