Hủy

Chết sống Tin tức

Ai “khôn” hơn Mr. Market?

Ai “khôn” hơn Mr. Market?

Không chỉ NĐT cá nhân, mà ngay cả các CTCK cũng đang thi xem ai sẽ “khôn hơn thị trường”, ai sẽ đoán trước được diễn biến CP hàng ngày.