Hủy

Chi phí mặt bằng Tin tức

  • 22/04/2012 - 14:44

    SCD lãi 2,7 tỷ đồng quý I

    Mặt bằng chi phí quản lý, chi phí bán hàng tăng kéo LNST quý I/2012 của SCD xuống 2,7 tỷ đồng, giảm 11,76% so với cùng kỳ.