Hủy

Chi phí quản lý doanh nghiệp Tin tức

Chí phí tài chính vẫn là gánh nặng của doanh nghiệp

Chí phí tài chính vẫn là gánh nặng của doanh nghiệp

Mặc dù mặt bằng lãi suất tín dụng đã liên tục giảm với tốc độ khá nhanh thời gian qua, song chi phí vay vốn vẫn là một trong những áp lực lớn nhất trên vai nhiều doanh nghiệp, tác động không nhỏ đến kết quả kinh doanh.