Hủy

Chi phí y tế Tin tức

APEC hướng tới thuận lợi hóa thương mại

APEC đang thúc đẩy nỗ lực nhằm xúc tiến thương mại, tăng trưởng kinh tế, đối mặt với những thách thức, tiến tới thực hiện Hiệp định Thuận lợi hóa thương mại.

  • 16/08/2013 - 09:59

    Châu Á sẽ phải vay nợ đắt đỏ hơn

    Chính phủ và doanh nghiệp châu Á đối mặt với thời kỳ tín dụng thắt chặt hơn và có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế khu vực.