Hủy

Chỉ số giá gạo trắng Tin tức

Thị trường gạo thế giới tuần 20-24/4

Thị trường gạo thế giới tuần 20-24/4

Kết thúc tuần 20-24/4, Chỉ số Giá gạo trắng Xuất khẩu toàn cầu đạt 409 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn so với tuần trước và giảm 43 USD/tấn so với cùng kỳ.

Thị trường gạo thế giới tuần 27-31/10

Kết thúc tuần 27-31/10, Chỉ số giá gạo trắng xuất khẩu trung bình toàn cầu đạt 455 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước, giảm 10 USD/tấn so với tháng trước, nhưng tăng 2 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2013.