Hủy

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 Tin tức

  • 23/07/2015 - 07:25

    CPI tháng 7 của TPHCM tăng 0,11%

    Có 7 nhóm hàng trong tổng số 11 nhóm hàng được thống kê tăng giá so với tháng trước, dược phẩm và dịch vụ y tế là nhóm tăng giá cao nhất.
Người Tiên Phong