Hủy

Chỉ số giá văn phòng Tin tức

  • 30/05/2012 - 06:16

    Lạm phát Đức giảm thấp nhất 17 tháng

    Lạm phát giá tiêu dùng trong tháng 5 của Đức thấp nhất 17 tháng, giúp các nhà hoạch định chính sách có nhiều cơ hội hơn trong cuộc chiến chống tăng giá.