Hủy

Chỉ số tiêu dùng tháng 7 Tin tức

CPI tháng 7 giảm

CPI tháng 7 giảm

Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2018 giảm 0,09% so với tháng trước.