Hủy

Chia sẻ không gian văn phòng Tin tức

Sóng ngầm  Coworking space

Sóng ngầm Coworking space

Đến thời điểm này, có tổng cộng 19 coworking space ở Hà Nội và 15 coworking space ở TP.HCM do 23 đơn vị điều hành.