Hủy

Chín mươi Tin tức

  • 30/07/2013 - 11:39

    AGD hủy niêm yết từ 28/8

    AGD hủy niêm yết tự nguyện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 5/10/2012 của công ty.