Hủy

Chinh gioi Tin tức

Sự kết thúc của thời đại giả kim

Sự kết thúc của thời đại giả kim

Thuật giả kim trong “Sự kết thúc của thời đại giả kim” bàn đến một “phép màu” khác: Khả năng biến giấy (tiền giấy) thành vàng (tài sản thực sự).

  • 10/06/2017 - 10:35

    Giá vàng lùi xa mốc 1.300 USD

    Bất ổn chính trị tại Mỹ và Anh cũng không tạo ra sức bật cho vàng. Thị trường chờ đợi phiên họp của Cục dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới.