Hủy

Chính nghĩa Tin tức

Tiền xanh, môi trường xanh

Tiền xanh, môi trường xanh

Trong tăng trưởng dài hạn, Việt Nam sẽ phải cân bằng “dòng tiền xanh” đi đôi với “môi trường xanh”.

  • 27/10/2014 - 07:46

    Hạn chế dần việc vay để đảo nợ

    Ông Trần Quang Chiểu, Thường trực UB Tài chính-Ngân sách Quốc hội trao đổi thêm về vấn đề vay và trả nợ công tới an toàn, an ninh tài chính quốc gia.
  • 28/05/2014 - 09:55

    Mỹ công bố học thuyết đối ngoại mới

    Tổng thống Barack Obama dùng bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở Trường quân sự West Point danh tiếng trong hôm nay (28-5) để đưa ra học thuyết mới của mình.