Hủy

Chính phủ Eurozone Tin tức

QE sẽ mang lại gì cho Eurozone?

QE sẽ mang lại gì cho Eurozone?

Với kinh tế châu Âu, kích thích tiền tệ vẫn chưa đủ để thúc đẩy tăng trưởng mà đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của các chính phủ.