Hủy

Chính phủ Tin tức

Dồn nén áp lực nợ công

Dồn nén áp lực nợ công

Ứng phó với dịch bệnh khiến kinh tế Việt Nam chịu áp lực lớn về thu ngân sách cho các khoản chi trả nợ công.