Hủy

Chính quyền Hong Kong bắt đầu giải tỏa các khu vực biểu tình Tin tức