Hủy

Chính sách cụ thể để phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam Tin tức

Ô tô Việt: những nỗi ám ảnh chưa dứt

Ô tô Việt: những nỗi ám ảnh chưa dứt

Sau 17 tháng chờ đợi, đến nay, những cơ chế, chính sách để phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam giai đoạn từ 2020-2035 đã được Chính phủ ban hành.