Hủy

Chíp hôi Tin tức

Muốn có cơ hội phải mạo hiểm

Muốn có cơ hội phải mạo hiểm

Một số quỹ đầu tư giờ đây chấp nhận giải ngân mà không cần phải nhìn rõ những sự phục hồi của nền kinh tế. Đó cũng là một trong những lý do TTCK vẫn có những diễn biến tích cực, bất chấp những thách thức nền kinh tế đang đối mặt.