Hủy

Chợ đen Tin tức

  • 01/11/2015 - 08:55

    Chợ đen ở Triều Tiên

    Tại trung tâm thương mại Pothonggang, gần như mọi món đồ đều được niêm yết giá bằng cả USD lẫn won, với tỷ giá cao gấp 80 lần chính thức.