Hủy

Cho vay mua nhà Tin tức

  • 23/10/2014 - 10:58

    Ngân hàng ồ ạt cho vay mua nhà

    Cho vay doanh nghiệp khó khăn, các ngân hàng tìm cách đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, trong đó nhắm tới nhu cầu mua sắm, sửa chữa nhà ở.