Hủy

Choicepoint Tin tức

Big Data: Mắt thần thời Internet

Big Data: Mắt thần thời Internet

Có thể nói, tất cả đang bị lột trần trong thế giới phẳng internet. Càng cung cấp nhiều thông tin, chúng ta càng bị lộ rõ thân phận.