Hủy

Chống lạm phát Tin tức

Chặn “nhập khẩu” lạm phát

Chặn “nhập khẩu” lạm phát

Mỹ đang “xuất khẩu” lạm phát kỷ lục của mình ra khắp thế giới và Việt Nam phải ứng phó với vấn đề này khi tỉ giá đang có xu hướng tăng.