Hủy

Chớp mắt Tin tức

  • 03/08/2013 - 12:37

    CEO và những giấc ngủ vài tiếng

    2 doanh nhân nổi tiếng Martha Stewart hay Donald Trump chỉ ngủ mỗi ngày vài ba tiếng. Mỗi doanh nhân thực sự cần ngủ bao nhiêu tiếng một ngày?