Hủy

Chớp mắt Tin tức

  • 03/08/2013 - 12:37

    CEO và những giấc ngủ vài tiếng

    2 doanh nhân nổi tiếng Martha Stewart hay Donald Trump chỉ ngủ mỗi ngày vài ba tiếng. Mỗi doanh nhân thực sự cần ngủ bao nhiêu tiếng một ngày?
Người Tiên Phong