Hủy

Christopher franklin Tin tức

Làn sóng trẻ hóa CEO

Làn sóng trẻ hóa CEO

So với những người đi trước, thế hệ CEO hôm nay là những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thành thạo công nghệ và quý trọng nhân tài hơn.