Hủy

Chu kỳ kinh tế Tin tức

Chu kỳ kinh tế lần này sẽ khác

Chu kỳ kinh tế lần này sẽ khác

Một chu kỳ kinh tế có độ dài không quá 10 năm. Năm nay năm thứ 10 kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2007-2008 mà Việt Nam cũng chịu tác động.

  • 06/06/2014 - 15:10

    BMC bổ nhiệm TGĐ mới

    Ông Lê Anh Vũ được bầu làm TGĐ kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 4/6.
  • 14/04/2014 - 15:09

    Đồng euro có đang quá mạnh?

    Đồng euro mạnh lên có vẻ bất thường so với sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế thực và đang cản trở năng lực cạnh tranh tại Eurozone.