Hủy

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Tin tức

Cuộc đời Nelson Mandela qua ảnh

Cuộc đời Nelson Mandela qua ảnh

Trong cuộc đời mình, Nelson Mandela được biết đến như một lãnh tụ tài ba và hăng hái trong đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.