Hủy

Chủ soái Tin tức

Chủ soái Him Lam

Chủ soái Him Lam

Nếu xếp theo vốn điều lệ, Him Lam nằm trong top doanh nghiệp bất động sản lớn nhất với 6.500 tỉ đồng.