Hủy

Chứng khoán quốc tế Việt Nam Tin tức

VNDIRECT - CIMB: Hợp tác chiến lược

VNDIRECT - CIMB: Hợp tác chiến lược

Sự hợp tác chiến lược giữa 2 công ty sẽ tạo cầu nối cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với nguồn vốn đầu tư từ thị trường quốc tế.

  • 08/04/2013 - 14:21

    VSD cảnh cáo ngân hàng VIB

    VIB vi phạm quy định về nộp phí tại Quy chế Thành viên và phải nộp đủ phí theo quy định trong vòng 5 ngày kể từ 5/4.