Hủy

Chuỗi cửa hàng cà phê Tin tức

  • 06/01/2014 - 16:55

    Văn hóa café ở ba nước châu Á: Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan

    Văn hóa cà phê không đơn giản là một thứ tự phát triển, mà có thể bị thúc đẩy bởi yếu tố ngoại. Những cửa hàng cà phê chuỗi như Starbuck đại diện cho những bước phát triển nhất định trong nền văn hóa uống của một dân tộc, một quốc gia.