Hủy

Chương trình trại hè việt nam Tin tức

Người Việt bốn phương (số 592)

Người Việt bốn phương (số 592)

Chương trình Trại hè Việt Nam 2018 thu hút 120 đại biểu của 29 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, lứa tuổi từ 16-24 tham gia trại hè.