Hủy

Chương trình trao đổi Tin tức

Ngoại giao phô mai

Ngoại giao phô mai

Trường Cao đẳng ở Pháp vừa lịch sự từ chối yêu cầu nhận người học cách làm phô mai Emmental từ phía Triều Tiên.