Hủy

Chuyen che Tin tức

  • 27/09/2015 - 11:45

    Lỗ kiểu… Coca Cola

    Kể từ khi bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam Coca cola chưa năm nào có lãi mặc dù doanh thu, quy mô liên tục tăng, vậy nghịch lý này do đâu?