Hủy

Chuyển nhượng Tin tức

  • 27/11/2018 - 08:45

    CBRE: Tín hiệu tích cực trong dài hạn

    Đôi lúc, điều chỉnh của thị trường là tín hiệu tích cực trong dài hạn, giữa lúc nguồn vốn ngoài Việt Nam tham gia hầu hết giao dịch chuyển nhượng lớn nhất
  • 08/07/2016 - 13:27

    Nhà đầu tư ngoại dùng “chiêu” né thuế?

    Thương vụ chuyển nhượng BigC, nhà đầu tư ngoại đang dùng “chiêu” để né thuế. Cơ quan thuế vẫn chưa thu được khoản thuế chuyển nhượng vốn lên tới 3.600 tỉ đồng...