Hủy

Chuyển vùng Tin tức

  • 15/05/2014 - 21:26

    Làn sóng mua lại các dự án BĐS

    Các dự án BĐS đang vào mùa chuyển nhượng, những cái bắt tay hợp tác đầu tư hay mua đứt dự án đói vốn đang diễn ra mạnh mẽ.
  • 13/12/2013 - 08:42

    Hàng xuất khẩu đi "lòng vòng"

    Hiện nay, không ít hàng hóa xuất khẩu sản xuất tại Bà Rịa - Vũng Tàu phải mang lên TP. Hồ Chí Minh để xuất đi các nước châu Á.