Hủy

Cienco4 Tin tức

Cienco4 và cú hích từ đầu tư công

Cienco4 và cú hích từ đầu tư công

Với lợi thế là doanh nghiệp hàng đầu trong hoạt động phát triển các dự án cơ sở hạ tầng, C4G được dự báo hưởng lợi từ câu chuyện đầu tư công.