Hủy

CMC Tin tức

  • 23/12/2015 - 08:00

    Cẩn thận với IPO

    Nhiều trường hợp, nhà đầu tư dù mua nhiều cổ phần vẫn không có quyền hạn do công ty trực thuộc đơn vị khác và quyền bổ nhiệm thuộc công ty mẹ.