Hủy

CMS Tin tức

Máy bay Trung Quốc bay sát tàu Việt Nam

Tàu cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam tiếp tục thực thi nhiệm vụ cách giàn khoan 10-12 hải lý. Giàn khoan Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dịch chuyển.

 • 28/05/2013 - 20:29

  Lịch sự kiện ngày 29/5

  Thành viên Ban kiểm soát GBS và chị muốn thoái 8% vốn. THT, TMS, BHS, VXB, PCG, NET, CPC, CAN, VNS, TV3 giao dịch không hưởng quyền cổ tức.
 • 16/10/2012 - 20:32

  Lịch sự kiện ngày 17/10

  Cổ đông lớn CMX đăng ký thoái toàn bộ vốn. KSA, VCF trả cổ tức. ACB, MPC, CMS giao dịch không hưởng quyền họp Đại hội cổ đông bất thường.
 • 12/06/2012 - 20:11

  Lịch sự kiện ngày 13/6

  BMC niêm yết bổ sung cổ phiếu. NTL giao dịch cổ phiếu khối lượng lớn. ARM, BTP, CMS, CVT, DLV, INC, NVN, VTI trả cổ tức.