Hủy

Cơ hội ngành da giày Tin tức

Năm 2018: Ngành da giày sẽ đột phá

Năm 2018: Ngành da giày sẽ đột phá

Theo Hiệp hội Da-Giày-Túi xách Việt Nam, năm 2018, ngành da giày nhiều khả năng sẽ có sức bật tốt hơn năm 2017 bởi có nhiều yếu tố thuận lợi.