Hủy

Cơ hội và thách thức của tân chủ tịch JVC Tin tức

Hướng đi mới cho JVC

Hướng đi mới cho JVC

Để quay trở lại thời kỳ hoàng kim, công ty JVC phải có những chính sách mới để cải thiện tình hình kinh doanh bị gián đoạn trong thời gian qua.

Người Tiên Phong