Hủy

Cổ phiếu PAN Tin tức

Tin vắn chứng khoán ngày 7/5

Cổ đông lớn bán gần 11 triệu cổ phiếu KLF; PAN đăng ký chuyển nhượng hơn 7 triệu cổ phiếu ABT và hơn 3 triệu cổ phiếu LAF cho FAN Food.